ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИ

Община Девня уведомява, че на 26.06.2017 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 12:00 ч. в Ритуалната зала на Община Девня (гр. Девня, бул. „Съединение“ №78) ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество. Регионалният представител на комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаване на жалба, ако това е необходимо.

 

Координати за връзка с Орлин Кисьов - Регионален представител на КЗД-Варна: 052/600 764; 0876 26 44 73