Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Необходими документи:

  • заявление по образец /УТ №ІІІ-10/
  • екзекутивна документация
  • квитанция за платена такса

 

Срок за изпълнение     

–обикновена услуга-7 дни

–бърза услуга- 3 дни

 

Такса

–  обикновена услуга- І, ІІ и ІІІ кат. – 100,00 лв.;  ІV и V кат. – 25,00 лв.

                        - бърза услуга- І, ІІ и ІІІ кат. – 200,00 лв;  ІV и V кат. – 50,00 лв.