Услуга 2050 Прекратяване на категорията на туристически обект

Услугата е свързана с волеизявление от страна на лицето, извършващо дейност в обекта – чрез подаване на заявление за прекратяване и издаване на заповед на категоризиращия орган за прекратяване.

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Закон за туризма - чл. 137, ал. 1, т. 2

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

 

Срок за предоставяне:

7 дни

Такса на административната услуга: безплатно

 

Заяви услугата онлайн