ПОКАНА - Официална церемония и клетва на новоизбрания кмет и общински съвет

На 11.11.2019 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на общинска администрация Девня ще се проведе официална церемония и клетва на новоизбрания кмет и общински съвет. 

Дневния ред включва и точка за избор на председател на общинси съвет Девня.

Заповядайте !