Покана за публично обществено обсъждане на Отчет на бюджета за 2016 година и Отчета за изпълнението на средствата от Европейския съюз на Община Девня

Документи: