Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Девня за 2020 г.