Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Девня за 2017 г.