Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета за 2017 година и индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз