Покана за публично обсъждане на бюджета на Община Девня за 2019 г.

  ОБЩИНА ДЕВНЯ

        П О К А Н А

                  за публично обсъждане на проекта на бюджет

                                                                     на Община Девня за 2019 г.


На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Кмета на Община Девня кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица на обсъждане на проектобюджета на Община Девня за 2019 г.

    Публичното обсъждане ще се проведе на 04.12.2018 г. от 10.00 ч. в Ритуалната зала на Община Девня.
 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Документи: