Покана за информационна среща на всички земеделски производители на територията на община Девня