Услуга 2066 Позволително за събиране на лечебни растения от общински имоти

Необходими документи:

Заявление по образец

Срок: 1 ден

Такса: 5 лв.

Други такси: съгласно чл. 34, ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Девня.

Заяви услугата онлайн