ПИСМО до МАРИЯ ГАНЕВА ЯНЕВА за РС №26 от 16.09.2019г