ПИСМО до ДОБРИНКА ДОБРЕВА АТАНАСОВА на РС №26 от 16.09.2019