ПИСМО до ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА НИКОВА за РС №26 от 16.09.2019г