Отдаване под наем на земеделски имоти под 10 000 кв.м

Срок: 60 дни

Цена: 30 лв. 

Необходими документи: 

Заявление за отдаване под наем на земеделски имот под 10 000 кв.м.