Одобряване на план за управление на строителните отпадъци, който не е част от инвестиционен проект

Необходими документи – Заявление по образец

Такса: 30 лв.

Срок: 14 дни

Документи: