Услуга 2667 Одобряване на План за управление на строителни отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Необходими документи:

  •  заявление по образец / УТ №ІІІ-22/;
  • Документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик/ци
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • план за безопасност и здраве – 3 екземпляра
  • квитанция за платена  такса

 

Срок за изпълнение – 14дни

Такса – 50,00 лв.

 

Заяви услугата онлайн

Документи: