Одобряване на план за безопасност и здраве

Необходими документи:

  •  заявление по образец / УТ №ІІІ-22/;
  • документ/и за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството собственик
  • пълномощно /в случай, че заявлението е подадено от пълномощник/
  • план за безопасност и здраве – 3 екземпляра
  • квитанция за платена  такса

 

Срок за изпълнение – 14дни

Такса – 30,00 лв.