Одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) за Промишлена зона – Юг във фаза „окончателен проект“.