Одобрен подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация /ПУР/ на Промишлена зона-юг, гр. Девня във фаза „предварителен проект“.