ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №675 от 20.09.2019г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ