ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №674 от 20.09.2019г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ