ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №673 от 20.09.2019г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ