ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №666 от 29.08.2019г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ