ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №665 от 29.08.2019г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ