ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №634 от 27.06.2019г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ