ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №633 от 27.06.2019г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ