ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №622 от 31.05.2019г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ