ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №621 от 31.05.2019г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ