ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №585от 27.03.2019г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ