ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №531 от 29.11.2018г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ