ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №50 от 31.01.2020г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ