ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №492 от 27.08.2018г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ