ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №450 от 29.05.2018г на Общински съвет Девня