ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №433 от 24.04.2018г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ