ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №427от 30.03.2018г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ