ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №388 от 27.02.2018г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ