ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №366 от 28.04.2022г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ

ОБЯВЛЕНИЕ  НА РЕШЕНИЕ №366 от 28.04.2022г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ