ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №358 от 22.12.2017 на Общински съвет-Девня