ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №357 от 22.12.2017 на Общински съвет-Девня