ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №343 от 30.11.2017 на Общински съвет-Девня