ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №311 от 28.08.2017г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ