ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №263 от 12.06.2017 на Общински съвет-Девня