ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №223 от 10.03.2017г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ