ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №221 от 27.01.2017г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ