ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №209 от 27.01.2017г. на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЕВНЯ