ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №172 от 28.11.2016г на Общински съвет-Девня