Обявление на Общински съвет-гр. Девня относно откриване на процедура по избор на съдебни заседатели при Окръжен съд-гр. Варна

Документи: