Обявление на конкурс за възлагане управлението на Център за грижа на възрастни хора „Св. Севастиана“ ЕООД.