Обявление на Заповед 1002-225 от 18.07.2018г. на Кмета на Община Девня