Обявление на Заповед №1002-325/03.10.2018г. до Пенка Андонова Стоянова